Simt pirmais dečs
KAFIJAS IEPAKOJUMI
Sataisu kopeju, izkuopu ustabas augšā, apsasiestu iz baļča i verūs apleik. Grybu samekliet karūga, kur ni īrausts lynu spaļūs. Kopejs kiup, pierksti, apčāruši kružku, rozsylst. Uorā mygla nu reita da vokara. Pa nakti otkon lejs, i lynu muorki pylni da molu. Geidu pyrmuo snīga. A te vuss stāv iz vītas. Nimoz nakust. Aiz jumta kārtiem babas aizbuoztuos svietietuos vierbas. Vusuodu laiku nūnosuotūs kurpu krāvums vīnā molā. Vušku uodas i vylnas maiss. Striči, karūga kuots i gleznu rāmi. Gruomatas i školas burtnīcas. Lupatas i vacuos kopkas. Kažuki i gankas durovas. Styklu kaudze i salauztīs ratins. Torbuos apini i kļovas lopas iz striča. Aizsuoktī špaleri i probabas teine. Skolu mastinkas i stuovu kūki. Peļu sagrauztuos neits i krysta teitovas. Veipatku dečs. Acs skrīn i skrīn iz rinči, pruots leidzā i lānuom stuoj. Kopejs stuoj kiupiet. Laiks te apsastuoj.

2019.gada 18.novembrī

 Simt otrais dečs
UPENES. Blackberries. Ribbes nigrum
nu paša reita saule spūdra aust car bārzu viersyuniem, lānuom kuop augšā i bolta mygla suok sazavuokt. jov kurū dīnu tuoda reita mygla sazavalk i naizkleist da vokara. mutulīm sazavalk gar kuorklu kryumīm meža molā, gar upes krostīm, gar ceļa kanovuom. nu reita syldu tuoragu, maisu ai kūka luošku, nazavalk gobalūs. šudin stuodam upeņu sadu, apleik mygla, apleik sovejī, jīm vakar vokarā salikam rejā maizi, jīm vakar vokarā sadadzinovam sveces kopūs. šudin kuram pierti i stuodam upeņu sadu. mygla bolta staigoj apleik, muola kolnā stuodam upeņu sadu. vokarā īmu iz pierti, vasalu myužību īmu iz pierti, īzaskrīnu klāva golā, sazapynu māslu krostā sasvīstejuos batviņu lopuos, pīsmeļu lyužā kalošas, pakreitūt pīberu zečies granta, aizačeru gunkurā sakrautejūs žogarūs, vasalu myužību īmu iz pierti pa vokara myglu, pa pierts stygu da pašas pierts, pa austu pierts deči, ai sovejīm rādā. piertie puors bolts, korstums spīž pi zemes, guļu iz pierts greidas, vasalu myužību guļu te korstumā i dieļu škierbu viejā, ai sovejīm rādā. šudin grīztuo upeņu zoru slūta iz malnuo luovas dieļa plaucej zaļūs pumpurus.

2020.gada novembrī